Artikeln publicerades 7 maj 2024

Nu ska fler armaturer längs vägarna bytas ut

Investeringsmedel på 1 miljoner kronor har beviljats för att byta vägbelysningsarmaturer i kommunen. Det beräknas täcka utbytet av cirka 400 armaturer. Totalt återstår cirka 2 000 armaturer i kommunen att byta ut.

Bytet av armaturer planeras att göras under perioden maj-september 2024 i följande byar (delar av beståndet i dessa byar har redan bytts ut): Flarken (200 armaturer ska bytas ut mot nya), Överklinten (80), Åkullsjön (40), Ultervattnet (30) samt i Ånäset (60). Anledningen till att vi börjar med de här områdena är att de ligger längre från centralorten och därmed behövs mer planering medan mer centralt belägna områdens armaturer kan bytas med kortare förhållningstid.

Sedan tidigare har samtliga armaturer bytts ut i Kålaboda, Brände, Liden, Älglund och Gulltjärn.

Orsaken till bytet av armaturer i vägbelysningen är att lampor till de gamla armaturerna inte längre tillverkas. När de gamla armaturerna plockas ned tas både lampor samt armaturer omhand, lagerförs och kan användas för att underhålla vägbelysningen i de områden som väntar på att nya armaturer ska komma på plats.

Du kan se karta och slingor för berörda områden 2024 i den PDF som du kan ladda ner nedan.