Artikeln publicerades 13 december 2023

Kommunen kan gå vidare med planer kring Norrbotniabanan i Robertsfors

Järnvägsplanerna för sträckan Dåva-Skellefteå har nu vunnit laga kraft. Det innebär att Trafikverket får klartecken att fortsätta arbetet med att förbereda byggstarter längs sträckan.

För Robertsfors kommun innebär det att arbetet med ombyggnationen av Robertsfors golfbana nu är betydligt närmare.

Regeringen meddelade förra veckan att samtliga överklaganden av järnvägsplanerna för Norrbotniabanans sträcka mellan Dåva och Skellefteå har avslagits.
– Det är glädjande att kommunen nu kan fortsätta planeringsprocessen för olika projekt kopplat till Norrbotniabanans dragning genom Robertsfors, säger Petra Andersin (S), kommunalråd i Robertsfors kommun.

Utredningen av de överklaganden som kommit in har pågått i över ett år. Under denna period har Trafikverkets medel för olika projekt längs Norrbotnibanans sträckning varit frysta. Ombyggnationen av golfbanan i Robertsfors, där en landskapsbro för rälsen ska gå ovanför anläggningen, är ett exempel på projekt som nu kan komma igång.
– När medlen nu kan betalas ut av Trafikverket kan kommunen tillsammans med golfklubben fortsätta arbetet med upphandling av entreprenör för ombyggnation av golfbanan, säger Petra Andersin.

Under byggtiden för Norrbotniabanan kommer Trafikverket att, under golfsäsongerna, säkerställa en funktion på golfbanan om minst 9 hål.

Läs Trafikverkets pressmeddelande om att sträckan Dåva-Skellefteå vunnit laga kraft. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.