Artikeln publicerades 27 oktober 2023

Kommunen i bräschen för kostplaneringssystem

Kantiner med mat i rostfridiskbänk med belysning.

Den 5 oktober föreläste Robertsfors kommuns kostchef Ulrika Karlsson i Stockholm om hur vår kommun använder Kostplaneringssystemet Matilda FoodTech.

Föreläsningen skedde i Stockholm på Matilda FoodTechs kundevent 2023 dit Ulrika var inbjuden som talare.

Robertsfors kommun går i bräschen när det gäller att använda Matildas app för beställningar av matportioner i kommunens måltidsverksamhet. De flesta andra kommuner som har samma system använder det webbaserade systemet som har en betydligt mera komplex vy för beställaren.

När systemet Matilda infördes i Robertsfors kommun ville måltidsverksamheten förenkla för alla beställare i kommunen. Därför valde de att lägga upp så alla kommunens beställare kunde lägga alla ordrar i Matilda mobilapp. Vanligast är att kommuner använder Matilda mobilapp till beställningar av matlådor men att använda det även för beställning av kantinmat är Robertsfors kommun ensamma om. Ett smart sätt att använda systemet på, tyckte Matilda FoodTech och bjöd in Ulrika till att föreläsa på kundeventet i Stockholm.

Ulrika berättade inför ett 80-tal åhörare hur vi jobbar i Robertsfors kommun med systemet.
– vi har velat göra det så enkelt som möjligt för våra beställare i kommunen. Vi använder mobile appen både till matlådor, artiklar och kantinmat vilket ingen annan kommun gör. Det var flera kommuner som blev nyfikna på hur vi jobbar med detta, berättar Ulrika Karlsson.