Artikeln publicerades 19 mars 2021

Humlan - ett steg närmare vuxenlivet

På Inre Ringvägen i centrala Robertsfors ligger Humlan, Robertsfors kommuns verksamhet för barn i skolåldern som tillhör personkrets enligt LSS.

På Humlan får barn och ungdomar avkoppling och rekreation, men får även träna sig i olika hushållssysslor som en förberedelse inför ett mer självständigt boende.
– Vi finns här för att hjälpa ungdomarna in i vuxenlivet. Här får de vara med och laga mat, städa, tvätta och få in rutiner för vardagen, berättar en av Humlans boendehandledare.

Humlan kan till viss del liknas vid ett fritids för äldre barn, men där vissa barn även kan sova över och även vara på helger. Några kommer till Humlan några timmar efter skolan (så kallad korttidstillsyn) istället för att vara på ett ordinarie fritids eller vara ensamma hemma, medan andra bor på Humlan vissa helger eller veckodagar (korttidsvistelse). Utöver att träna färdigheter som behövs för att flytta till eget boende, fungerar Humlan även som ett miljöombyte och social träning för barnen men kan även vara en avlastning för föräldrarna.
– Alla barn och ungdomar har ett eget rum med toa och dusch och en back med sina egna saker och eventuellt sängkläder, berättar. De som vistas här på helgen brukar få önska vad de vill göra och vilken mat vi ska äta, så att helgen känns rolig och lite speciell.

För att komma till Humlan behöver en ha ett beslut från kommunens LSS-handläggare om antingen korttidstillsyn eller kortidsvistelse. Barnen som vistas på Humlan kan ha en intellektuell funktionsvariation, autism eller annan funktionsnedsättning som innebär ett behov av extra hjälp och stöd.

Barn över 15 år kan själv ansöka om att få vistas på Humlan, men vanligast är att föräldrarna gör ansökan. Barnens åsikt och önskan är viktig under hela ansökningsprocessen och när de vistas på Humlan. Boendehandledarna arbetar i tätt samarbete med anhöriga, utifrån anpassade genomförandeplaner. Innehållet är individuellt anpassat med meningsfulla fritids- och sociala aktiviteter och aktiviteter som bygger upp självständigheten hos barnet och som ger en inre trygghet.

– Vi ser hur mycket barnen uppskattar den här verksamheten och det vi gör tillsammans med dem, det är därför jag älskar att jobba här, säger en av boendehandledarna på Humlan.

Humlan finns även på Instagram!: @humlanskorttids19.

Denna artikel publicerades första gången på robertsfors.se 20230319