Artikeln publicerades 13 december 2023

Förlängning av linje 139 upphör

Den tillfälliga förlängningen av busslinje 139, från hållplats Sikeå E4 till/från hållplats vid Sikeå Plåt och smide, kommer att upphöra från och med 1 januari 2024.

Anledningen till att förlängningen i höstas sattes in av kommunen var att det i Trafikverkets plan inte fanns en säker lösning för oskyddade trafikanter att ta sig över E4:an under arbetet med den nya korsningen. Förlängningen av linje 139 gjordes för att skydda dessa trafikanter, i väntan på att Trafikverket skulle hitta en tillfällig lösning eller få klar den permanenta lösningen.

Sedan den 7 november har Trafikverket ordnat med en tillfällig gångväg mellan Sikeå (utfart från FD. Drömvallen) och samordningsparkeringen på andra sidan E4:an. Detta innebär att det nu finns en tillfällig lösning för oskyddade trafikanter att ta sig över E4 till pendlarparkering och hållplats under byggnationen av den planfria korsningen i Sikeå.

Linje 139 återgår alltså till sina vanliga turer från och med årsskiftet.

Du kan se alla turer hos Länstrafiken i Västerbotten