Artikeln publicerades 12 januari 2024

Fältundersökningar vid Stantorsberget

Skidspetsar i skidspår, solen lyser på hård snö.

Från och med nästa vecka kan förberedande åtgärder och geologiska undersökningar komma att ske vid elljusspåret på Stantorsberget i Robertsfors.

Det är Trafikverket som gör undersökningarna med anledning av Norrbotniabanans dragning.

Trafikverket meddelar att entreprenören planerar att använda befintliga vägar i så stor utsträckning som möjligt. Vid behov kan terränggående fordon behöva användas för att nå utredningspunkter. Om elljusspåret behöver korsas ska entreprenören skyffla till skidspåren så att spåren fortsatt går att nyttja under undersökningstiden.

Undersökningarna är planerad att pågå under perioden 2024-01-22 - 2024-04-30.

Klicka här för att läsa mer om Norrbotniabanan hos Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.