Du som barn eller ungdom - tyck till om Norrbotniabanan

Förarbetet för Norrbotniabanan är i full gång. Inom ramen för projektet Norrbottniabanans noder behöver Robertsfors kommun nu barn och ungas synpunkter inför bygget av Norrbotniabanan i kommunen, och stationsområdet i samhället.

De insamlade svaren kommer att användas som del av ett underlag till en Barnkonsekvensanalys som genomförs inom projketet Norrbotniabanans noder. Synpunkterna samlas in via en enkäten som är länkad nedan.

Alla barn och ungdomar i kommunen är välkomna att svara.

---

Uppdatering: undersökningen är nu stängd.

---

Läs mer om projektet Norrbotniabanans noder här: https://www.robertsfors.se/byggamiljoochinfrastruktur/samhallsplanering/norrbotniabanan/norrbotniabanansnoder2.975.html Länk till annan webbplats.