Artikeln publicerades 17 januari 2024

Badhus, fritdsgårdar och bibliotek har fått fler besökare

Simbassäng med stora fönsterpartier i bakgrunden.

Det är glädjande att allt fler besökare hittar till kommunens verksamheter! Under 2023 har besöksantalet ökat på badhus, bibliotek och ungdomsgårdar.

Badhuset ökade sitt besöksantal med 18 procent under 2023 jämfört med 2022. Det är framför allt fler som kommer på allmänbad på tisdagar och lördagar, men även generellt när det gäller tider för motionssim har besöksantalet gått upp.
– vi tror att det som har bidragit till fler besökare kan vara ett ökat intresse för hälsa, motion och friskvård. Vi har även förbättrat öppethållande med morgonsim på torsdagar under hela terminerna och både sport- och kulturlovsbaden har varit välbesökta, säger Madelene Persson, chef för badhuset och ungdomsgårdarna i Robertsfors kommun.

I år har även tiden för de allra yngsta badhusbesökarna, småbarnssimmarna, utökats med ytterligare en timme på onsdagar (det kan du läsa mer om här).
Madelene Persson tror även att det politiska beslut som fattades om gratis entréavgift för barn och ungdomar upp till 18 år har haft en viss effekt på besöksantalet.

En annan verksamhet som sett fler besökare än vanligt är ungdomsgården i Robertsfors. Som en del av att effektivisera lokalanvändandet i kommunens fastigheter beslutades det om att fritidsgården i Robertsfors skulle flytta. Flytten gick från huset i korsningen Storgatan-Inre Ringvägen till elevrummet på Tundalsskolan. Det gjordes bland annat för att kunna nyttja en av kommunens lokal som ändå var tom på kvällstid och som dessutom var mer anpassad för ungdomarnas behov.
Flytten till Tundalsskolan hösten 2023 har inneburit att antalet ungdomar som besöker fritidsgården har ökat med 38 procent under 2023.
– Något som jag tror har bidragit är att våra fritidsgårdar nu, utöver timvikarier, även har fast anställd personal, tidigare bemannades de enbart av timanställda. Kontinuiteten, igenkännande och duktiga fritidsledare skapar tillit hos ungdomarna, det tror jag starkt har bidragit till att fler besöker ungdomsgårdarna. Och givetvis även kontinuerlig information på Ungdomsgårdarnas Instagramkonto, säger Madelene Persson.

En tredje verksamhet, som också har gått igenom en flytt och fått fler besökare på köpet är det nya biblioteket i Bygdeå. I augusti 2023 flyttade biblioteket i Bygdeå in i församlingshemmets fastighet. Nya fräscha och inspirerande lokaler tror Åsa Lundström, kultur- och bibliotekschef i Robertsfors kommun, har bidragit till fler besökare och låntagare. Andelen utlån har ökat med 27 procent och andelen nya låntagare med över 60 procent.
– Lokalen ligger väldigt bra till, fortfarande vid skolan men kanske lite mer centralt där många människor rör sig. Den större lokalen inbjuder också till mer tid i bibliotekets lokaler. Fler arrangemang är också planerade i de nya lokalerna, lovar Åsa Lundström.

Även biblioteket i Robertsfors står inför en flytt från lokalen i Tundalsskolan till apotekets gamla lokaler intill Centrumhuset.
– Satsningen på nya bibliotekslokaler är strategiskt smart. Där vi nu nyttjar lokaler där vi kan nå ut till fler invånare, men ändå behålla kontakten mot elever på skolorna. Samtidigt frigörs ytor för skolornas verksamheter, säger Åsa Lundström.