Artikeln publicerades 25 januari 2024

Anhöriggrupp våren 2024

En äldre mans och kvinnas händer på varandra på hans knä.

Nu startar vi en anhöriggrupp för dig som stödjer någon med kognitiv sjukdom eller demenssjukdom.

Gruppen vänder sig till dig som är närstående och som på något sätt stödjer en person med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Syftet är att ge kunskap om olika kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, en ökad förståelse för förändringar och kunskap som underlättar vardagen och träffa andra med liknande erfarenheter.

Om träffarna

Träffarna är upplagda så att det under de första fyra tillfällena kommer inbjudna föreläsare och de fem påföljande träffar har olika diskussionsteman som leds av cirkelledare.

Lokal: träffar sker i Vuxenskolans lokaler på Storgatan 50 i Robertsfors
Dag: torsdagar enligt nedan
Tid: kl. 10.00-12.00
Anmälan och frågor: För att anmäla dig till en anhöriggrupp eller om du har frågor ring 0934-108 95

29 Februari

Från utredning till diagnos

 • Demensansvarig sjuksköterska hälsocentralen Robertsfors
  Olika demenssjukdomar och påverkan på kognitiva funktioner
  Processledare demensteam Robertsfors kommun

7 Mars

 • Stöd i hemmet
 • Biståndshandläggare Robertsfors kommun
 • Trygghetsskapande teknik i hemmet
 • Verksamhetstekniker, Robertsfors kommun

14 Mars

 • BPSD vad är det och hur kan man tänka som närstående?
 • Robertsfors kommuns demensteam
 • Hjälpmedel vid demens
 • Arbetsterapeut

21 Mars

 • Måsen, en daglig verksamhet för personer med demenssjukdom
 • Anhörigstöd Anhörig koordinator Robertsfors kommu

Fortsättning

Därefter är det ytterligare fem träffar med olika teman, samma dag, tid och plats.

 • Sorg och glädje
 • Hemmet en arbetsplats – arbetsplatsen ett hem
 • Rätten till eget liv
 • Se människan
 • Separation

Anhöriggruppen är en samverkan mellan Robertsfors kommun, Region Västerbotten och Studieförbundet Vuxenskolan.

Varmt välkommen med din anmälan

/cirkelledare Cecilia och Gunilla