Skicka e-faktura till kommunen

Du som är leverantör ska sedan 2019 skicka e-faktura till alla upphandlande myndigheter, inklusive Robertsfors kommun. Det är inte detsamma som att sända en faktura som PDF.

Leverantörer till Robertsfors kommun ska därför skicka elektronisk faktura.

Nedanstående information kan du även ladda ner som ett PDF-dokument. Du hittar detlängre ned på sidan under Relaterat innehåll:  “Leverantörsbrev”

Robertsfors kommun har bytt ekonomisystem och fakturaskanningsoperatör. Detta medför ändrade faktureringsadresser och referenskoder.

Olika typer av e-fakturor

Robertsfors kommun tar helst emot fakturor som e-fakturor för säker och effektiv fakturahantering. För att utnyttja full potential hos e-fakturorna gäller det att alla fakturor skickas enligt instruktionen nedan:

1. E-faktura Van-operatör: Scancloud AB

För Er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt följande information.
Vår elektroniska identifierare (organisationsnummer) för e-fakturor är: 2120002551

Om ert affärssystem kräver en e-adress med 13 siffror, använd istället: 7362120002559

2. E-faktura via Peppol

För Er som skickar elektroniska fakturor via den europeiska standarden PEPPOL skall följande PEPPOL ID användas: 0007:2120002551

3. Vi tar tills vidare emot PDF-fakturor

Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. En faktura per PDF fil. OBS! Skannade PDF:er accepteras ej.

PDF-fakturor skickas till: robertsfors.kommun@pdf.scancloud.se

OBS! Fakturorna måste adresseras enligt nedan för att de skall hanteras. Om fakturan ej är korrekt adresserad kan den komma att returneras.

Robertsfors Kommun
FE 7436 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Endast fakturor ska skickas till denna adress.
Påminnelser etc. e-postas alltid till: rkekonomikontoret@robertsfors.se

Krav på fakturainformation

Utöver kraven i Mervärdesskattelagen (1994:200) ska nedanstående punkter vara med i utformningen av er faktura. Fakturorna kommer då direkt in i vårt affärssystem, behandlingstiden bli kortare och betalningen går snabbt och smidigt till er.

Fakturahuvud

Format

Beskrivning

Fakturanummer

Unikt

 

Fakturadatum

ÅÅÅÅ-MM-DD

Ex. 2022-01-01

Förfallodatum

ÅÅÅÅ-MM-DD

Ex. 2022-01-01

Betalningsvillkor

30 dagar

Om inget annat är avtalat!

Er referens

Numerisk

Här anges korrekt referens bestående av siffror som ni ska få av vår beställare vid tillfället för beställningen.

Er beställare

Förnamn Efternamn

Här fyller ni i vem hos Robertsfors Kommun som gjort beställningen

Fältet ”Er referens” är kritiskt för hanteringen av våra fakturor. För information om denna referens kontakta beställaren.

Observera att Robertsfors Kommun inte kommer att kunna ta emot fakturor med felaktig referens, dessa fakturor kommer att skickas tillbaka till leverantören, vilket kan orsaka försenade betalningar.

Hur kommer jag i gång?

Om ni har frågor gällande elektronisk fakturering, eller om ni inte kan skicka fakturor enligt något av ovanstående elektroniskt alternativ, kontakta vår avtalspartner Scancloud via e-post till
edi-relations@scancloud.se

Tekniska frågor ställs till Scancloud Support på e-post edisupport@scancloud.se

För frågor som inte rör teknik/uppsättning av flöden, se kontaktuppgifter till Robertsfors kommuns ekonomikontor nedan.