Budget och verksamhetsplan

Budget, investeringsbudget, verksamhetsplan, delårsbokslut och bokslut är viktiga kommunala dokument som fastställs av kommunfullmäktige.

En gång per år, i juni månad, fastställer kommunfullmäktige budgetramar för verksamheterna under det kommande året. Då görs också en verksamhetsplan, som beskriver vilka förändringar som fullmäktige vill att nämnderna och kommunstyrelsen skall genomföra.

På sidan Planer, styrdokument och lagar hittar du kommunstyrelsens verksamhetsplan för nedladdning.