Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. Länsstyrelsen utser borgerlig vigselförrättare för respektive kommun. För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning göras innan äktenskap får ingås.

Detta gäller för borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare som har utsetts av Länsstyrelsen. Vilka dessa är i Robertsfors kommun kan du se på Länstyrelsen i Västerbottens hemsida (länk hittar du längre ner på sidan).

Förberedelser

Kontakta Skatteverket, där kan ni beställa blanketten "Ansökan om hindersprövning". Länk tillSkatteverket finns längre ner på sidan.

Ansökan om hindersprövning ska fyllas i, skrivas under och skickas tillbaka till folkbokföringen vid Skatteverket. Därefter får ni automatiskt blanketterna "intyg hindersprövning" och "intyg vigsel" hemskickade. Observera att intygen bara gäller i fyra månader.

För utländska par, eller om en av er inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras. Hos Skatteverket finns all information om detta.

Vittnen

Vid vigseln ska två vittnen närvara. De kan vara släkt eller vänner till er. Du och din blivande maka/make ansvarar för att vittnen närvarar.

Intyg

När ni fått "intyg hindersprövning" och "intyg vigsel", tar ni kontakt med ngn av kommunens vigselförrättare och överlämnar intygen. Intygen används som underlag för protokoll och vigselbevis. Ni kommer då också överens om vilken dag, tid och plats som vigseln ska ske, samt vem ni vill ha som vigselförrättare.

Namn och adress på de två personer som ska vara vittnen lämnar ni vid detta tillfälle. Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Efter vigseln får ni ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Kostnad

Borgerlig vigsel är kostnadsfri.