Kommunens beredskap

En kris är per definition när man drabbas av en allvarlig och oförberedd händelse. Det kan handla om exempelvis översvämning, dammbrott, omfattade el- och värmeavbrott eller bränder.

Robertsfors kommun är, liksom övriga kommuner i landet, skyldig att ha en beredskap för samhällskriser och jobbar löpande för att förhindra oönskade händelser. Vid en kris ska kommunen minimera konsekvenserna, upprätthålla samhällsviktig verksamhet och arbeta för en snabb återgång till normalläge.

Vart vänder du dig vid en kris

Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och ansvariga vid kris. Robertsfors kommunhemsida uppdateras även med den senaste informationen vid en kris inom kommunen.

Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner Länk till annan webbplats.

Om digitala medel inte finns tillgängliga kan du ta del av information via radio P4 Västerbotten. Du kan även ringa 113 13 som är Sveriges nationella informationsnummer dit kan du ringa om du vill lämna information eller få information om allvarliga olyckor eller kriser.

Din roll är viktig

Du kan bidra till Robertsfors krisberedskap genom att vara förberedd och säkerställa att du kan ta hand om dig själv och dina närmaste i det inledande skedet av en kris. Läs mer om hur du kan förbereda dig via länken nedan.

Hemberedskap - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Så jobbar Robertsfors med krisberedskap

Robertsfors kommun arbetar löpande med planering och beredskap för att förhindra och minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö vid kriser och extraordinära händelser.

Det förebyggande arbetet består delvis av en risk- och sårbarhetsanalys vilket genomförs var fjärde år som analyserar samhällsstörningar och hur dessa kan påverka kommunens verksamheter. Kommunen jobbar även med utbildning av våra förtroendevalda politiker samt samhällsviktiga verksamheter för att tillsammans skapa en starkare robusthet i kommunen.