Vid avbrott i internet och telefoni

När internet eller telefonin drabbas av större störningar eller avbrott kan du fortfarande få tillgång till krisinformation, till exempel via radion, informationspunkter och informationstavlor.

Sveriges radio P4

Även om internet inte skulle fungera kan du lyssna på sändningarna i Sveriges radio P4.

  • För att ha tillgång till sändningen kan du skaffa en så kallad vevradio/nödradio. Radion kan ofta fungera både som ficklampa och som powerbank till mobiltelefonen. Sök dig fram på internet med ordet "vevradio" för att hitta ett alternativ som kan passa dig och ditt hushåll.
  • Glöm inte att du kan lyssna på radion i din bil om du inte har tillgång till annan batteriradio.

Andra sätt att sprida information

Beroende på händelse kan det också bli aktuellt för myndigheterna att sprida information via:

  • flygblad
  • anslagstavlor
  • dörrknackning

Det kan också bli aktuellt att sätta upp så kallade informationsspunkter, samlingslokaler dit allmänheten får söka sig för att få information.

Frivilliga eller kommunal personal kan få i uppdrag att agera informationsspridare och föra vidare information muntligt.

Lokala föreningar, hemtjänstpersonal, räddningstjänst och polis som arbetar och rör sig i drabbade områden kan också föra vidare informationen.