Skicka e-faktura till Robertsfors kommun.

Skicka e-faktura till Robertsfors Kommun.

Du som är leverantör ska sedan 2019 skicka e-faktura till alla upphandlande myndigheter, inklusive Robertsfors kommun. Det är inte detsamma som att sända en faktura som PDF.

Leverantörer till Robertsfors kommun ska därför skicka elektronisk faktura.

Leverantörer som kan skicka e-faktura

Robertsfors kommun kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL i formatet PEPPOL BIS Billing 3 och SVEFAKTURA via vår VAN-tjänsteleverantör TietoSE. Hör med din leverantör av affärssystem, ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket eller SVEFAKTURA.

Bolag Peppol-adress GLN-nr (Svefaktura) Org.nr
Robertsfors Kommun 0007:2120002551 7362120002559 212000-2551


Leverantörer som inte skickar e-faktura ännu.

Om ni som leverantör har ett affärssystem, ekonomisystem eller faktureringssystem, vill vi uppmuntra dig att se över möjligheterna för e-fakturor i detta system.

Robertsfors kommun har ingen leverantörsportal i dagsläget utan hänvisar de leverantörer som skickar ett fåtal fakturor till oss till sin bank för att höra om de har en passande lösning.

Obligatoriska uppgifter på fakturan

För att fakturan ska komma till rätt mottagare måste du uppge korrekt fakturareferens. Referensen som ska anges på fakturan är beställarens namn.

Ytterligare information

Skicka frågor om e-fakturering till Robertsfors kommun: kommun@robertsfors.se