Sammanträdestider

Här kan du se sammanträdestider för kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Arbetsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Barn- och utbildningsutskottet, Socialutskottet samt Tillväxtutskottet.

Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på den digitala anslagstavlan på Robertsfors kommuns hemsida. Sammanträdestider för gemensamma nämnder kommer hållas uppdaterade i möjligaste mån.

2022

 KfKsAuSHBUBoUSUTVUUbrnÖfnPADb
Jan   31312727  
Feb 2814   24261
Mars14 212122221724 22
April11     2823 
Maj 239910101919 17
Juni207 21    16  
Juli           
Aug           
Sept   191920202915 27
Okt31173     271 
Nov 21778824  15
Dec195     83 

Kf: Kommunfullmäktige
Ks: Kommunstyrelsen
Au: Arbetsutskottet
Shbu: Samhällsbyggnadsutskottet
Bou: Barn- och utbildningsutskottet
Soc: Sociala utskottet
Tvu: Tillväxtutskottet
Ubrn: Umeåregionens brand- och räddningsnämnd
Öfv: Överförmyndarnämnden i Umeåregionen
PA: PA-nämnden / Umeåregionens nämnd för Personaladministrativa system
Db: Demokratiberedningen