Valnämnd

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europaparlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i valnämnden i Robertsfors kommun:

LedamöterErsättare
Eva Jonasson (S), ordförandeCarl-Johan Pettersson (S)
Bo Lundkvist (C), vice ordförandeElisabeth Tängden (C)
Olov Nilsson (S), ledamotPer Boström Johansson (S)