Överförmyndarnämnd

Ansvarsområde

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen är en gemensam nämnd för överförmyndarna i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik. Den gemensamma nämnden är verksam från och med 2015-01-01 och är en kommunal tillsynsmyndighet. Överförmyndarnämnden i Umeåregionen ska utföra de uppgifter som ankommer på överförmyndaren i kommunen. Överförmyndarnämnden har i uppdrag att genom tillsyn motverka rättsförluster för personer, som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, inte själva kan tillvara sina rättigheter.

Så fungerar överförmyndarnämnden i Umeåregionen

Den gemensamma nämnden är en egen myndighet på samma sätt som övriga kommunala nämnder. Den gemensamma nämnden är juridisk person. Den gemensamma nämnden är företrädare för alla de samverkande kommunerna.

Efter allmänna val väljer kommunfullmäktige i respektive kommun ledamöter och ersättare till nämnden för längst fyra år.

Umeå kommun är värdkommun och utser i enlighet med lag ordförande och vice ordförande.

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen består av tio ledamöter och tio ersättare enligt följande fördelning. Umeå kommun tillsätter tre ledamöter med ersättare, Örnsköldsvik två ledamöter med ersättare och övriga kommuner en ledamot med ersättare var.

 
Läs mer om nämndens verksamhet
Genom följande länk kan ni hitta mer information om nämndens verksamhet (extern-länk)
 

Kontaktperson

Postadress: Överförmyndarenheten, 901 84 Umeå

Telefon: 090-16 61 00, knappval 1

overformyndarenheten@umea.se