Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som rör mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter samt andra övergripande och för kommunen viktiga frågor.

Kommunfullmäktige i Robertsfors kommun består av 31 ledamöter.

Mandatfördelning

Socialdemokraterna har 15 mandat, Centern har 10 mandat,  Moderaterna har 2 mandat, Sverigedemokraterna har 2 mandat, Vänsterpartiet har 1 mandat och Kristdemokraterna har 1 mandat.

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Socialdemokraterna
Patrik Nilsson Eva-Mari Westerlund
Eva Jonasson Ove Lindström
Mona Andersson Agneta Pettersson
Gun Ivesund, 2:e vice ordförande Håkan Eriksson
Robert Lindgren, ordförande 070-333 53 62 Inga-Britt Berglund
Sara Mi Liljeholm Kurt Ek
Hans Lindgren Peder Forsberg
Olov Nilsson Åsa Andersson
Jimmy Nyman
Per Boström Johansson
Karl Samsami
Carl-Johan Pettersson
Josefin Elvinsson
Lars-Gunnar Andersson
Sandra Brändström
Centerpartiet
Helena Lindahl Mikael Rahm
Lars Bäckström Elisabeth Tängdén
Per Olofsson Karl-Fredrik Holmberg
Ingrid Sundbom, vice ordförande 070-512 00 96 Lars Pettersson
Bo Lundqvist  Martin Lundgren
Marie Viberg
Lars Tängdén
Desiree Ölund
Gunilla Björn
Erland Robertsson
Moderaterna
 Kenneth Isaksson  Wilailak Isaksson
 Daniel Ågren
Sverigedemokraterna
Lars-Erik Nygren
Melker Gustavsson
 Vänsterpartiet
Paavo Ruokojärvi Gunnar Parment
Lars Andersson
 Kristdemokraterna
Lennart Ekman Senait Ghebrezghi
Daniel Boström