Jävsnämnd

Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter.

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i jävsnämnden.

LedamöterErsättare
Åsa Andersson (S), ordförandeSune Johansson (S)
Mikael Rahm   (C), vice ordförandeDaniel Boström (KD)
Nicklas West (S)Roger Markström (S)