Demokratiberedningen

En fullmäktigeberednings uppdrag regleras i låg utsträckning av lagstiftning vilket ökar behovet av lokal styrning. Demokratiberedningens uppdrag regleras i: Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar (KF 2010-09- 08).

Av arbetsordningen framgår att beredningen bl.a. ansvarar för demokratiarbete, integration och medborgar-/brukarinflytande. Beredningen ansvarar även för utarbetande och utvärdering av kommunövergripande mål. Enligt arbetsordningen ska kommunfullmäktige årligen precisera demokratiberedningens uppgift för det året. 

PartiOrdinarieErsättare
Arbetarpartiet SocialdemokraternaRobert Lindgren (ordförande)Inga-Britt Berglund
CenterpartietIngrid Sundbom (vice ordförande)Erland Robertsson
ModeraternaTage AnderssonUlf Wahllöf
KristdemokraternaPer-Martin JonassonLennart Ekman
SverigedemokraternaLennart PetterssonLars-Yngve Åström
VänsterpartietRichard LöwallPaavo Ruokojärvi
Föredragande tjänstepersonKommunsekreterare