Demokratiberedningen

En fullmäktigeberednings uppdrag regleras i låg utsträckning av lagstiftning vilket ökar behovet av lokal styrning. Demokratiberedningens uppdrag regleras i: Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar (KF 2010-09- 08).

Av arbetsordningen framgår att beredningen bl.a. ansvarar för demokratiarbete, integration och medborgar-/brukarinflytande. Beredningen ansvarar även för utarbetande och utvärdering av kommunövergripande mål. Enligt arbetsordningen ska kommunfullmäktige årligen precisera demokratiberedningens uppgift för det året. 

Parti Ordinarie Ersättare
Socialdemokraterna Robert Lindgren Gun Ivesund
Centerpartiet Ingrid Sundbom Erland Robertsson
Moderaterna Kenneth Isaksson Wilailak Isaksson
Sverigedemokraterna Melker Gustavsson Lars-Erik Nygren
Vänsterpartiet Helen Forsberg Paavo Ruokojärvi
Kristdemokraterna Lennart Ekman Senait Ghebrezghi
Föredragande tjänsteman Linus Lundström