Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i Arbetsutskottet.

Ordinarie ledamöter Ersättare
Petra Andersin (S) ordf. Mona Andersson (S)
Lars Tängdén (C) v. ordf. Gun Ivesund (S)
Ulf Mannberg (S) Kent Persson (S)
Robert Lindgren  (S) Erland Robertsson (C)
Ingrid Sundbom (C) Desiree Coulton (C)

Vidare har även följande partier har varsin insynsplats i Arbetsutskottet:

Parti
Kristdemokraterna (KD)
Moderaterna (M)
Sverigedemokraterna (SD)
Vänsterpartiet (V)