Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i Arbetsutskottet.

Ordinarie ledamöter Ersättare
Patrik Nilsson (S) Ordf. Ewa-Mari Westerlund (S)
Petra Andersin (S) Carl-Johan Pettersson (S)
Robert Lindgren  (S) Mona Andersson (s)
Lars Tängdén (C) v. ordf. Gunilla Björn (c)
Ingrid Sundbom (C) Desiree Coulton (c)

Vidare har även följande partier har varsin insynsplats i Arbetsutskottet:

Parti
Kristdemokraterna (KD)
Moderaterna (M)
Sverigedemokraterna (SD)
Vänsterpartiet (V)