Flaggor till organisationer, föreningar eller motsvarande

FLAGGORNA tillverkas i marinpolyester med Rikskommittén Sveriges Nationaldags etikett påsydd. Beträffande flaggans längd gäller regeln att flaggan bör utgöra en fjärdedel av flaggstångens höjd. En 12 meter hög fristående stång bör alltså ha en 3 meter lång flagga. I ansökan ska därför höjden på flaggstången anges och om den är fristående eller inte.

Flaggor finns i följande längder i cm: 150, 200, 240, 300, 360, 420 och 500.

Ansökningarna ska vara Rikskommitténs kansli tillhanda före den 1 januari varje år.

Ansökningsblankett finns också att hämta I Receptionen på Robertsfors kommun. Ansökan finns också att hämta på Rikskommitténs hemsida www.nationaldagen.se, på Rikskommitténs kansli eller hos Länsstyrelsen.