Flaggor till enskilda personer

Styrelsen har, efter samråd med länskommittéerna vid seminariet den 17 oktober 2001 i Riksdagshuset, beslutat att successivt minska antalet gåvoflaggor till enskilda personer till förmån för organisationer, föreningar eller motsvarande.

Bifogat finns förteckning över antalet flaggor till enskilda personer fördelat på län.

Flaggorna är i marinpolyester och längden 300 cm. Flaggstången bör därför vara 11-13 meter. Flaggorna levereras med Rikskommittén Sveriges Nationaldags etikett påsydd.

Ansökan ska vara länsstyrelsen tillhanda före den 1 januari varje år.

Ansökningsblankett finns också att hämta I Receptionen på Robertsfors kommun. Ansökan finns också att hämta på Rikskommitténs hemsida www.nationaldagen.se, på Rikskommitténs kansli eller hos Länsstyrelsen.