Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Nationaldag

Varje år den 6 juni  firas den officiella nationaldagen i kommunen. Vid det officiella firandet hälsas nya medborgare välkommen och utdelning sker av flaggor och fanor. Nationaldagens firande sker vartannat år i Ånäset och Robertsfors.

Information om ansökan och tilldelning av flaggor och fanor den 6 juni

Som tidigare år kommer Rikskommittén Sveriges Nationaldag att dela ut flaggor och fanor på nationaldagen. Det finns tre olika kategorier: fanor och flaggor till organisationer, föreningar eller motsvarande och flaggor till enskilda personer. För mer info kring de olika kategorierna samt ansökan använd dig av menyn på höger sida.