Valresultat, mandatfördelning

Kommunfullmäktiges ledamöter utses i allmänna val i september månad vart fjärde år av kommunens röstberättigade invånare. I Robertsfors kommun har fullmäktige 31 ledamöter. Efter valet 2018 har kommunfullmäktige i Robertsfors kommun följande mandatfördelning för innevarande mandatperiod.

Parti Mandat
Socialdemokraterna 15
Centerpartiet 10
Moderaterna 2
Vänsterpartiet 1
Sverigedemokraterna 2
Kristdemokraterna 1