Befolkning och statistik

Kommunfakta innehåller en kortfattad beskrivning av Robertsfors kommun i siffror och diagram. Det är statistiska Centralbyrån, SCB, som varje år tar fram och sammanställer en rapport med kommunfakta inom bland annat områdena befolkning, arbetsmarknad, kommunalval och kommunal service.