Kommunala föreskrifter

Enligt kapitel 8 §13 i Kommunallagen skall kommunens gällande föreskrifter finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats.

“Gällande kommunala föreskrifter ska de finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens eller landstingets webbplats. De ska där vara samlade i kommunens eller landstingets författningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på webbplatsen. Dessa kan du ladda hem under fliken dokument här under.”