Socialförvaltningen

Ytterst ansvariga tjänstemän hittar du längst ner på sidan. 

Socialexpedition

0934 -140 42

Socialjour

Socialjouren är öppen för direktkontakt på telefonnummer 090-16 30 50 följande tider: måndag-torsdag 16.00-24.00, fredag 16.00-02.00, lördag 14.00-02.00 och söndag 14.00-24.00. Övrig tid har man beredskap i hemmet och nås då via polisen på 114 14 eller via 112.

Kontaktperson

Socialchef

Jhonas Nilsson

0934-140 32

jhonas.nilsson@robertsfors.se

Äldre- och handikappomsorgschef

Ewy Andersson

0934-140 36

ewy.andersson@robertsfors.se

IFO-chef

Doris Öhlund

0934-140 16

doris.ohlund@robertsfors.se