Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Förvaltningsorganisation

Robertsfors kommunförvaltnings yttersta ansvarige är kommunchefen. Robertsfors kommun är indelad i 4 sektorer. Barn- & utbildning, Samhällsbyggnad, Sociala och Tillväxt. Det finns en ledningsgrupp där kommunchef, sektorschefer, ekonomichef samt personalstrateg ingår.

 Ledningsgrupp

Titel Namn Telefon
Kommunchef Anders Persson 0934-140 07
Barn- & Utbildningschef Eeva-Liisa Purolainen 0934-141 40
Tillväxtchef Magnus Hansson 0934-141 12
Samhällsbyggnadschef Carin Elofsson 0934-141 04
Socialchef Jhonas Nilsson 0934-140 32
Ekonomichef Sofia Öberg 0934-140 84
Personalstrateg Sara Häggström 0934-140 98