Förvaltningsorganisation

Robertsfors kommunförvaltnings yttersta ansvarige är kommunchefen. Robertsfors kommun är indelad i fyra sektorer. Barn- och utbildning, Samhällsbyggnad, Sociala och Tillväxt. Det finns en ledningsgrupp där kommunchef, sektorschefer, ekonomichef samt personalstrateg ingår.

 Ledningsgrupp

Titel Namn Telefon
Kommunchef Anders Persson 0934-140 07
Barn- & Utbildningschef Eeva-Liisa Purolainen 0934-141 40
Tillväxtchef Magnus Hansson 0934-141 12
Samhällsbyggnadschef Carin Elofsson 0934-141 04
Socialchef Jhonas Nilsson 0934-140 32
Ekonomichef Anna Falk 0934-140 84
Personalstrateg Sara Häggström 0934-140 98