Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Förvaltningsorganisation

Robertsfors kommunförvaltnings yttersta ansvarige är kommunchefen. Robertsfors kommun är indelad i fyra sektorer. Barn- och utbildning, Samhällsbyggnad, Sociala och Tillväxt. Det finns en ledningsgrupp där kommunchef, sektorschefer, ekonomichef samt personalstrateg ingår.

 Ledningsgrupp

Titel Namn Telefon
Kommunchef Anders Persson 0934-140 07
Barn- & Utbildningschef Eeva-Liisa Purolainen 0934-141 40
Tillväxtchef Magnus Hansson 0934-141 12
Samhällsbyggnadschef Carin Elofsson 0934-141 04
Socialchef Jhonas Nilsson 0934-140 32
Ekonomichef Anna Falk 0934-140 84
Personalstrateg Sara Häggström 0934-140 98