Självregistrering

Här kan du registrera dig för drift- och serviceinformation för gator, vatten & avlopp och renhållning. Om du bor permanent på den berörda adressen får du i de flesta fall informationen helt automatiskt. Här kan du lägga till fler telefonnummer och fler adresser som du vill få aviseringar för.

För tillfället är det problem med tjänsten, vissa dresser är inte sökbara. Finns inte den adress du söker – maila uppgifterna till egs@robertsfors.se