Driftinformation

Här informerar vi om eventuella driftstörningar.

Vid planerade underhållsarbeten, vattenavstängningar och vattenläckor informerar vi dig som kund via sms och röstmeddelande. I de flesta fall får du informationen helt automatiskt om du bor permanent på den berörda adressen.