Felanmälan

Felanmälningar till kommunen kan avse flera olika saker, som t.ex. vatten och avlopp, sophämtning, slamtömning och gatubelysning.

Robertsfors kommuns fastigheter

Använd i första hand vår webbanmälan. Klicka här för att komma till webbanmälan

Gata, vatten och avlopp/Gatubelysning/Renhållning

Kontakt Dagtid: 0934-141 27, 141 08
Annan tid:
0934-143 43 (Securitas)

Klicka här för att komma till webbanmälan

Verksamhetsservice BoU

Om ärendet innebär materialinköp måste detta vara godkänt av ansvarig rektor.

Klicka här för att komma till webbanmälan

Bredband

Vid felanmälan av bredband kontakta din tjänsteleverantör. Vid övriga ärenden kontakta IT-avdelningen.

SMS-Tjänst

Vid driftstörningar använder kommunen en SMS-tjänst för att informera om planerade eller akuta vattenavstängningar.

Systemet skickar ett sms till din mobiltelefon eller talsvar till din fasta telefon.

Som abonnent behöver du inte göra något, meddelandet skickas via systemet till den som berörs av vattenavstängningen.

På hemsidan Everbridge har du möjlighet att kontrollera dina uppgifter, ändra eller lägga till mobilnummer, nummer till fast telefon och adresser. Här kan du även ta bort uppgifter.