Felanmälan

Felanmälningar till kommunen kan avse olika saker, till exempel vatten och avlopp, sophämtning, slamtömning och gatubelysning. Ibland ska felanmälan göras till annan aktör. Här hittar du information om var du vänder dig vid olika problem.

Gator, vägar och gatubelysning

Vägnätet i Robertsfors kommun består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Om du vill anmäla till exempel en vägskada eller trasig gatubelysning, ta först reda på vem som ansvarar för vägen. På denna länk hos Trafikverket  kan du se om vägen är statlig, kommunal eller enskild.

  • Om det är en kommunal väg anmäler du felet i kommunens  webbanmälan. Du kan även felanmäla via telefon. Dagtid: 0934-141 27, 141 08 Annan tid: 0934-143 43 (Securitas)
  • Är det en statlig väg, kontakta Trafikverket.
  • Gäller det en enskild väg, kontakta väghållaren.

Renhållning, vatten och avlopp

Felanmäl i kommunens webbanmälan så får du även information om hantering av ärendet. Du kan även felanmäla via telefon.
Dagtid: 0934-141 27, 141 08
Annan tid: 0934-143 43 (Securitas)

Elnät och fjärrvärme

Innan du felanmäler kan du kontrollera följande:

  • Kolla om det lyser hos grannar, i trapphuset, gatubelysning. Lyser det hos andra är felet mest troligt i din bostad. Kontrollera bostadens säkringar.
  • Om det är strömlöst även runt dig – kontrollera driftstörningar hos din nätägare. I Robertsfors kommun täcker nätägaren Skelleftekraft majoriteten av kommunen, men även Umeå Energis nät går in över kommungränsen. Är du osäker på vem din nätägare är? Gå in på natomraden.se.

Fjärrvärme felanmäls till Skelleftekraft telefonnummer: 020-77 27 00

Bredband

Felanmälan för såväl privatpersoner som företag ska alltid ske till den egna tjänsteleverantören. Klicka här för att se olika tjänsteleverantörers telefonnummer till kundservice.

Kommunens fastigheter

Anmäl fel i kommunens fastigheter, förskola, skola, fritid, vård och omsorg och övriga lokaler via webbformulär.  Klicka här för att komma till webbanmälan

Robertsfors Bostäder
Hyr du lägenhet eller lokal av Robertsfors bostäder? Då gör du din felanmälan på RoBos webbplats.

SMS- och talsvarstjänst vid driftstörningar

Vid driftstörningar använder Robertsfors kommun en SMS-tjänst för att informera fastighetsägare om viktig information, såsom till exempel vattenläckor. Systemet skickar ett sms till din mobiltelefon eller talsvar till din fasta telefon.

Som abonnent hos kommunen behöver du inte göra något, meddelandet skickas via systemet till den som berörs av vattenavstängningen.

Everbridge kan du kontrollera dina uppgifter, ändra eller lägga till mobilnummer, nummer till fast telefon och adresser.