Medborgarförslag

Har du en bra idé och är folkbokförd i Robertsfors kommun har du möjlighet att lämna in ett medborgarförslag. Medborgarförslaget ska vara skriftligt, men du har möjlighet att berätta om ditt förslag på fullmäktiges sammanträde och ledamöterna får då också tillfälle att ställa frågor om ditt förslag.

Vad är ett medborgarförslag

I ett medborgarförslag lämnar du ett konkret förslag på något som du vill förändra i Robertsfors. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen ansvarar för. Medborgarförslag får inte handla om myndighetsutövning mot enskild exempelvis beviljande av ekonomiskt bistånd eller bygglov. Det får inte heller handla om personalfrågor som skall hanteras inom ramen för kommunens samverkanssystem. Företag, föreningar eller organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Så skriver du medborgarförslag

  • Förslaget ska handla om sådant som rör kommunens verksamhet och som kommunen ansvarar för. Det kan handla om ett förslag på en ny fritidsanläggning, försköning av parker, utvecklingsfrågor, gång- och cykelvägar med mera.
  • Förslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild person exempelvis beviljande av ekonomiskt bistånd eller bygglov.
  • Märk brevet med ”Medborgarförslag” i rubriken.
  • Presentera förslaget på ett kortfattat sätt.
  • Du kan sedan beskriva förslaget närmare och motivera varför och hur du vill att det ska genomföras.
  • Förslaget ska vara undertecknat och innehålla namnförtydligande samt kontaktuppgifter.
  • Om ni är flera personer som lämnar förslaget tillsammans, uppge vem som är kontaktperson.
  • Ett förslag får inte innehålla mer än ett ämne. Om du har förslag i flera olika ämnen, skriv flera olika medborgarförslag.

Lämna eller skicka förslaget till

Robertsfors kommun
Medborgarförslag
Storgatan 13
918 81 Robertsfors

Kontaktperson

Kommunsekreterare

Harrieth Lindberg

0934-142 94

070-270 36 75

harrieth.lindberg@robertsfors.se