Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Dialog och synpunkter

Synpunkter

Vad tycker du om tjänsterna och servicen som Robertsfors kommun levererar? Vi vill veta vad ni som bor i Robertsfors kommun tycker om den kommunala servicen. Då kan vi tillsammans utveckla vår kommun. Kom med idéer och förslag. Rikta gärna beröm men vi behöver även få höra dina synpunkter för att bli bättre. Synpunkterna kommer användas för att göra vår kommun till en bättre plats att leva och bo i. Läs mer och lämna synpunkter.

Medborgarförslag

Bor du i Robertsfors kommun och har idéer och förslag på förändringar i kommunen kan du lämna in ett så kallat medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen ansvarar för. Det kan handla om ett förslag på en ny fritidsanläggning, försköning av parker, utvecklingsfrågor m.m. Medborgarförslag är en viktig del i kommunens strategi i att föra en aktiv dialog med dig som är medborgare. Läs mer om hur du lämnar ett medborgarförslag samt hur beslutsprocessen går till.