När och var kan du rösta

Valet genomförs söndagen den 11 september 2022. Det går även att förtidsrösta varje dag från och med den 24 augusti.

Val till Riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs söndagen den 11 september 2022. Då röstar du i den vallokal som du tillhör. På ditt röstkort står var din vallokal finns. Vallokalen är öppen kl. 08.00-20.00.

Här kan du rösta i Robertsfors

Förtidsröstning

Plats: kommunkontorets foajé, Storgatan 13.
Tid: 24 augusti – 10 september
Måndag – fredag kl. 11.00-14.00
Torsdagar även kl. 18.00 – 20.00
Lördag – söndag kl. 11.00-14.00
Valdagen 11 september kl 08.00-20.00

Plats: Bygdegården, Bygdeå.
Datum: 6 september
Tid: kl. 15.00-17.00

Plats: Tingshuset, Ånäset.
Datum: 7 september
Tid: kl. 15.00-17.00

Plats: Folkets hus, Överklinten.
Datum: 8 september
Tid: kl. 15.00-17.00


Kom ihåg röstkort och legitimation!

Du kan förtidsrösta alla dagar från och med den 24 augusti och ända fram till valdagen. Du kan då rösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i landet. Lokalerna finns i varje kommun, och har olika öppettider. Se valmyndighetens hemsida, för tider i andra kommuner.

Även du som befinner dig utomlands kan förtidsrösta, antingen på ambassad eller genom särskild brevröst. Se valmyndighetens hemsida för att läsa mer om det.

För dig som har svårt att ta dig till röstlokal på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning finns det möjlighet till budröstning eller ambulerande röstmottagning. Kontakta valsamordnare för information.

Ordinarie röstning

Plats: Diamanten, Centrumhuset, Robertsfors.
Tid: kl. 08.00-20.00

Plats: Tingshuset, Ånäset.
Tid: kl. 08.00-20.00

Plats: Bygdegården, Bygdeå.
Tid: kl. 08.00-20.00

Plats: Folkets hus, Överklinten.
Tid: kl. 09.00-13.00, 17.00-20.00

Har du frågor, kontakta valsamordnare

Linus Lundström, kommunsekreterare och valsamordnare
Tel: 0934-142 94
E-post: linus.lundstrom@robertsfors.se