Fråga-svar Val 2022

Röstmottagning och rösträkning

Vad gör röstmottagarna i vallokalen?

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, kontrollera väljarens identitet, ta emot rösten och lägga den i urnan. Efter att röstmottagningen har avslutats är det röstmottagarna som granskar och räknar rösterna.

Vem ska jag kontakta om jag vill arbeta som röstmottagare i vallokal?

Om du vill arbeta som röstmottagare i röstningslokal eller i vallokalen på valdagen ska du ta kontakt med valnämnden i din kommun. Läs mer här.

Hur går rösträkningen till?

När röstmottagningen avslutats på valdagen räknas alla röster som lagts i valurnan. Detta resultat kallas valnattsresultat och är preliminärt. Här redovisas rösterna för de största partierna. (Även förtidsröster och utlandsröster räknas förutsatt att de hunnit fram till vallokalen.)

Röstmottagarna i vallokalen överlämnar rösterna till sin valnämnd som kontrollerar allt material, därefter försluts materialet och överlämnas till länsstyrelserna som också kontrollerar materialet. Materialet är förslutet hela vägen från valnämnderna till dess att länsstyrelsen börjar den slutliga rösträkningen, som sköts av länsstyrelsen i varje län. Riksdagsvalet räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige. Länsstyrelsen kontrollräknar alla rösterna och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster.

När räkningen är klar fördelar länsstyrelsen mandaten (platserna) i region- och kommunfullmäktige mellan partierna. Ledamöter och ersättare utses. Mandatfördelningen i riksdagen görs av Valmyndigheten.

Både räkningen i vallokalen och hos länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det betyder att alla är välkomna att komma och titta på under den slutliga sammanräkningen.

Resultatet av både den preliminära rösträkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa på Valmyndighetens webbplats www.val.se.

Vem ska jag kontakta om jag vill arbeta som rösträknare vid den slutliga rösträkningen?

Om du vill arbeta som rösträknare vid den slutliga rösträkningen ska du kontakta din länsstyrelse.

Vad gör en röst ogiltig?

Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna. Om länsstyrelsen bedömer en valsedel som ogiltig räknas den inte till något parti.

En röst räknas som ogiltig om exempelvis

  • partiet inte anmält deltagande i valet
  • ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt,
  • valsedeln är blank, det vill säga saknar partinamn,
  • valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier.
  •  

När är resultatet klart?

Den slutliga rösträkningen av riksdagsvalet brukar bli klart 5-7 dagar efter valdagen. Efter att riksdagsvalet har räknats klart, räknas rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige.

Alla tre valen brukar vara färdigräknade cirka tio dagar efter valdagen.

Hur sårbart är det svenska valsystemet?

Sverige har ett robust valsystem. Det är decentraliserat, manuellt och transparent.

  • Decentraliserat: röstningen sker lokalt över hela landet, liksom rösträkningen.
  • Manuellt: alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst två gånger i den slutliga rösträkningen.
  • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla röstsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft.

Effekten blir att det är svårt att påverka valresultatet.

Var kan jag få veta mer?

Fler frågor och svar finns på valmyndighetens webbplats www.val.se.

Länsstyrelsens uppgift i valsystemet

Du kan läsa mer om Länsstyrelsens arbete här 

Vad är kommunens ansvar?

I varje kommun finns en valnämnd som är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.

De utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.
Här kan du läsa mer om Robertsfors kommuns valnämnd.