Distribution och hantering av valsedlar

Valnämnden, det vill säga kommunen, ansvarar inte för att distribuera valsedlar till de olika vallokalerna. Detta sköter partierna själva. Valsedlarna ska vara förmedlade till vallokalerna senast 07.30 på valdagen. Alternativt kontaktar partierna de respektive vallokalernas ordförande för inlämning under lördag 10 september. Kontaktuppgifter till dem kommer på den här sidan närmare valdagen.

Observera att röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen och fyller på vid behov. Partiföreträdare har ej tillträde till valsedelställen annat än vid eget röstande.

Sista dag för inlämning av valsedlar inför förtidsröstning är 23 augusti. Dessa skickas, eller lämnas fysiskt till kommunkontoret.

Valnämnden hanterar de inlämnande valsedlarna på samma sätt som de valsedlar nämnden har skyldighet att hantera och förvarar dem skyddat. Valnämnden tar dock inte ansvar för eventuella oförutsedda händelser som till exempel brand, översvämning eller stöld.

De valsedlar som är inlämnade till förtidsröstningen tas även med vid den ambulerande röstningen.