Bo och byggamässa

Utställare vid flera bord och besökare vimlar runt.

Bilden är tagen vid Seniormässan 2022 på Centrumhuset.

 

Samhällsutvecklingen i Robertsfors kommun går i rasande fart. Kommunens läge, mellan expanderande Skellefteå och Umeå kommun gör att allt fler blickar riktas mot Robertsfors kommun. På mässan gesbesökare, både invånare och framtida medborgare, möjlighet att möta en bred palett av aktörerför att ställa frågor till exempel om hur framtidens Robertsfors kommer att se ut, hur det är att leva i Robertsfors idag.

Var: Lokal Diamanten, Centrumhuset, Trädgårdsgatan 4, Robertsfors
När: Lördag 27 maj 10.00 – 15.00
Bra att veta: kl. 10.00-14.00 pågår Vårmarknaden i Centrumhusparken, också en del av Myller.

Gratis entré!

Utställare

(listan kan komma att fyllas på)

 • Samhällsomvandling Robertsfors kommun – kommunchef och processledare för Norrbotniabanan informerar och visar planer
 • Byggnadskontoret Robertsfors kommun – detaljplaner, lediga tomter, bygglovsfrågor
 • 3D-visning av Robertsfors samhälle Kika på byggnader och gator i Robertsfors samhälle i 3D, du styr!
 • Kompetensförsörjning Robertsfors kommun – Ume kranskommuners projekt Attrahera flera för att säkra kompetensförsörjning i kommunen. Här kan du även ställa etableringsfrågor
 • Arbetsmarknadskoordinator Robertsfors kommun – information om hur kommunen arbetar för att alla ska ges möjlighet att komma i arbete/studier.
 • LärcentrumInformation om vuxenutbildning i Robertsfors kommun
 • Visit RobertsforsRobertsfors kommun digitala plattform för evenemang, besöksmål, boende och restaurang
 • FöreningsstrategRobertsfors kommuns föreningsstrateg, berättar om vilka bidrag som finns att söka och kommunens samarbete med föreningar
 • Kommunalråd och vice kommunalråd Robertsfors kommunalråd Petra ANdersin (s) och vice kommunalråd Lars Tängdén (c) svarar på frågor
 • Energi- och klimatrådgivare Robertsfors kommuns energi- och klimatrådgivare ger tips och svarar på frågor
 • Holmen Holmen berättar om sin verksamhet. Frågor kring såväl skogsbruk, jakt och virkesköp till vindkraft och samhällsutveckling i stort välkomnas. Här får du också veta mer om hur det är att jobba på Holmens sågverk i Bygdsiljum och Kroksjön. 
 • Handelsbanken Finansiering och kapitalförvaltningsåväl för företag som privatpersoner
 • Mäklarcity Umeå
 • Trafikverket Norrbotniabanan Trafikverket Norrbotniabanan berättar om banans dragning genom Robertsfors.
 • Stiftelsen Tingshuset i Ånäsets bevarande Berättar om Tingshuset i Ånäset som blev byggnadsminne 1986. Byggnaden är säregen för bygden och en symbol för rättsväsendets historia i mellanbygden
 • Hörselskadades riksförbund
 • Synskadades riksförbund Berättar om föreningen och visar hjälpmedel
 • Vård och omsorg – Kompetensförsörjning inom vård och omsorg i Robertsfors kommun
 • IFOInfo om kontaktfamiljer/kontaktpersoner/familjehem/FIFA. Utmaning med pris utlovas!
 • Räddningstjänsten Robertsfors Räddningstjänsten står utanför OK, kom och titta på brandbilen!
 • Robertsfors bibliotekBerättar om sin verksamhet och presenterar litteratur av lokala författare

Bo- och byggamässan är en del av Myller – Robertsfors medborgardagar!
#myller2023 #bobyggrobertsfors2023 #attraktivarobertsfors

Myller - Medborgardagar i Robertsfors kommun 2023 logotyp