Beskrivning av ett framgångsrikt arbete utifrån integration och arbetsmarknad.

Hur får vi alla som kan i sysselsättning? Hur ser vi möjligheter och inte begränsningar? Ett panelsamtal med Petra Andersin, Ewelina Persson, Sofia Lindahl Achi, Monica Lindgren och Annica Mäkitalo.

Plats: Demokratistugan (Centrumplatsen i Robertsfors, Storgatan 20, 915 31 Robertsfors)

Tid: Torsdag 19/8 kl. 13.00-13.45

Arrangörer: Projektet SIKT & Arbetsmarknadsenheten Robertsfors