Jämmerdalen ett alternativ till Almedalen

Ta del av hur Jämmerdalen växt fram som ett landsbygdsalternativ till Almedalen. Medverkar gör Inge Lindström och Östen Holmström.

Tid: 11.00 – 11.45
Plats: Centrumhusparken