Kategori: Kriget i Ukraina

Robertsfors kommun är en av länets krisberedskapsaktörer och följer tillsammans med övriga aktörer i länet händelseutvecklingen i Ukraina. Tillsammans samverkar aktörerna för att kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten. Robertsfors kommun kommer löpande att dela och uppdatera information med anledning av kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Sverige.

 • Kommunens arbete med anledning av kriget i Ukraina

  Kommunens arbete med anledning av kriget i Ukraina

  Kriget i Ukraina gör att många människor behöver fly. EU har aktiverat massflyktsdirektivet vilket innebär att personer som flyr från Ukraina har rätt att få skydd i Sverige. Sedan Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari har cirka 3 miljoner människor flytt Enligt FN:s migrationsorganisation IOM. Av dessa har cirka 100…

 • Robertsfors kommun avslutar ryskt vänortssamarbete

  På måndagens kommunfullmäktige i Robertsfors kommun beslutade ett enhälligt fullmäktige att omedelbart avsluta vänortssamarbetet med den ryska kommunen Kostamuksha. Det är ett helt unikt beslut för Robertsfors kommuns kommunfullmäktige. – Vi har alltid strävat efter att samarbeta med andra både lokalt och internationellt. Det går inte samarbeta med ett…

 • Boendeplatser för Ukrainaflyktingar

  Boendeplatser för Ukrainaflyktingar

  På begäran av Länsstyrelsen i Västerbotten har Robertsfors kommun inventerat akuta tillfälliga boendeplatser i kommunal regi. Cirka 40 platser kan kommunen erbjuda akut med endast lättare åtgärder. Hemställan från länsstyrelsen är med anledning av det extraordinära läget, då antalet sökande överskrider Migrationsverkets egen boendekapacitet för akut inkvartering av nyanlända sökande…

 • 7 mars kl 15.00 testas Hesa Fredrik

  7 mars kl 15.00 testas Hesa Fredrik

  Fyra gånger per år, den första helgfria måndagen, kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande via utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik” fungerar. På måndag den 7 mars genomförs testet som planerat klockan 15.00. Med tanke på omvärldsläget vill MSB betona att det är ett test. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer…

 • Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina

  Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Europa vill Robertsfors kommun beskriva läget samt informera kring frågor som den senaste tiden inkommit till kommunen. Robertsfors kommun är en av länets krisberedskapsaktörer och följer tillsammans med övriga aktörer i länet händelseutvecklingen och samverkar för att tillsammans kunna identifiera och hantera en…