Torrtoalett och hantering av latrin

Det finns flera olika varianter av torrtoaletter och alla är de anmälningspliktiga. Några av dessa är förbränningstoaletter, förmultningstoaletter eller utedass.

De flesta torrtoaletter komposterar inte avfallet till mull i själva toaletten, utan måste kompletteras med en godkänd latrinkompost. Man tömmer helt enkelt avfallet från toaletten i komposten där det får komposteras till färdig mull.

Oavsett vilken typ av torrtoalett du väljer ska du alltid tänka på att:

  • Följ tillverkarens installationsbeskrivning för bästa resultat när det gäller ventilationen.
  • Hanteringen av toalettavfallet ska ske enligt kommunens krav.
  • Spolvatten får inte anslutas till toaletten.
  • Hantera avfallet så att inte olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.

Innan du installerar en torrtoalett

Innan du installerar en torrtoalett, och eventuellt anordnar en latrinkompost, måste du lämna in en anmälan och vänta på ett beslut om att själv få ta hand om toalettavfallet.

Använd vår E-tjänst Anmälan om att installera torrtoalett som du finner längre ner på sidan.

Latrinkompost

På grund av smittorisken är det mycket viktigt att latrinet efterkomposteras i minst sex månader innan behållaren töms. Latrinkompostering bör därför ske i två behållare eller en latrinkompost med två fack. De bör vardera vara så stora att de rymmer sex månaders latrinproduktion samt tillräckligt med strömedel och dessutom gärna trädgårdsavfall. Varje behållare bör därför ha en volym om ett par hundra liter.

För att inte förorena grundvattnet måste behållarna ha tät botten. De bör också ha lock som skyddar mot regn och snö. Behållarna ska vara konstruerade så att de utestänger skadedjur, samtidigt som tillräckligt med luft kan komma in. Tänk på att sätta insektsnät till ventilationen.

Latrintunnor

Om man väljer att inte kompostera själv så kan man lämna in latrintunnor på kommunens reningsverk i Bygdeå, Robertsfors och Ånäset.

Endast tunnor godkända av kommunen får lämnas på anvisad plats på ditt närmaste reningsverk.

Hämtning av latrin kan erhållas efter särskild överenskommelse och fastställd taxa, se länk nedan.

Tänk på att:

  • Påsar får inte användas i kärlen
  • Endast godkända kärl inköpta av kommunen får lämnas in
  • Använt kärl ska förslutas med medföljande lock

Godkända latrintunnor finns att köpa på Bruksam Returmarknad, för mer information klicka på länken till Bruksam nedan.