Minska ditt avlopps miljöpåverkan

Ungefär 10 procent av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen som är direkt anslutna till kommunala reningsverk gör tillsammans.

  • Häll inte ut miljöfarliga ämnen, till exempel lösningsmedel och färgrester i avloppet. Det gäller även bomull, papper eller tygtrasor som är indränkta i aceton, lösningsmedel eller andra miljöfarliga ämnen. Lämna in det på återvinningscentralen.
  • Läkemedelsrester ska lämnas till ett apotek.
  • Använd i första hand såpa och diskmedel vid städning. De klarar den mesta rengöringen i hemmet.
  • Använd inte toaletten som papperskorg. Bindor, bomullspinnar, kondomer m.m. hör inte hemma i avloppet.
  • Cigarettfimpar innehåller mycket kadmium och ska inte slängas i slask eller toalett.
  • Använd disk-, tvätt- och sköljmedel utan fosfat. Överdosera inte tvätt- och rengöringsmedel. Läs doseringsanvisning på tvätt-/diskmedelsförpackning.