Ombyggnation av elljusspår

I och med byggandet av Norrbotniabanan kommer elljusspåret i Robertsfors att påverkas. Under byggperioden kommer delar av det befintliga elljusspåret inte att kunna användas.

Trafikverket och kommunen har därför ingått ett avtal som handlar om att Trafikverket anlägger ett nytt spår i anslutning till det befintliga. Det nya spåret kommer att ge kommunmedborgarna tillgång till ett elljusspår under hela byggtiden.

För att kunna bygga det nya elljusspåret har kommunen redan tidigare förvärvat mark på Stantorsberget. Kommunen har tack vare lokala samrådsgrupper fått en god insyn och mer kunskap om det befintliga motionsspåret och användningen av det. Samrådsgrupperna ger förutsättningar för bästa möjliga lösningar när det nya elljusspåret ska byggas och även när Norrbotniabanan är färdigställd.

Eftersom den nya spårdragningen kommer att ansluta till det idag befintliga elljusspåret när arbetet med Norrbotniabanan är klart innebär det att det blir fler slingor att nyttja både sommar och vinter.

Den teknikbana som finns idag kommer också att flyttas och förnyas.

Samrådsgrupper

Samrådsprocessen har skett i två steg där det diskuterades i bredare termer i första steget med grupp 1 och mer på detalj- och teknisk nivå som är pågående med grupp 2. Sammansättningen av grupp 2 beslutades gemensamt på ett möte i grupp 1.

Samrådsgrupp 1

Jan Bergström
Magnus Hansson
Ingrid Larsson
Tomas Svanström
Kenth Pettersson
Lars Lindberg

Samrådsgrupp 2 (Fokusgrupp)

Tomas Svanström
Kenth Pettersson
Lars Lindberg

Eljuspårs dragning på karta