Norrbotniabanan i Robertsfors

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som kommer att göra det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods i hela landet.

Med halverade resetider krymper avståndet längs norrlandskusten och det blir lättare att resa mellan orter i regionen. Invånarna kan nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, kultur, shopping och evenemang. Det gynnar i sin tur näringslivets utveckling och bidrar till en attraktiv, växande och hållbar region.

Norrbotniabanans järnvägssträckning genom Robertsfors kommun är 53 kilometer och består av två järnvägsplaner: Gryssjön-Robertsfors och Robertsfors-Ytterbyn. I Robertsfors planerar vi för en regionaltågsstation.

SträckanNorrbotniabanan, Gryssjön–Robertsfors Trafikverket

Norrbotniabanan, Robertsfors–Ytterbyn | Trafikverket