Vattenvård

Robertsfors kommun har i samarbete med Mellanbygdens vattenråd, Länsstyrelsen i Västerbotten och berörda fiskevårdsområden, genom olika projektformer, genomfört ett flertal vattenvårdsåtgärder i kommunen. Främst genom LOVA-medel.

Här hittar du exempel på några genomförda vattenvårdsprojekt i Robertsfors kommun.

  • Vattenvårdsprojekt längs kusten år 2016-2020
  • Vattenvårdsprojekt för Bjännsjön år 2018-2019
  • Vattenvårdsprojekt i Hemsjön och Långsjön i Överklinten år 2017-2020
  • Kustinventering med bland annat DNA-teknik år 2016-2020
  • Rickleåns okända sidovatten
  • Restaurering av Rickleåns huvudfåra.
  • Tillsyn vid kusten genom fiskevårdsbidrag