Invasiva arter

Invasiva arter är växter och djur som tidigare inte funnits i Sverige men som avsiktligt eller oavsiktligt tagits hit med människans hjälp. De sprider sig snabbt, kan tränga eller konkurrera ut andra arter, vara giftiga och sprida sjukdomar. De kan spridas i trädgårdar eller genom att de hanteras på fel sätt vid borttagande.

Det finns invasiva arter som är EU-listade och det är förbjudet att sprida dem, till exempel gul skunkkalla, jättebalsamin och jätteloka. Det finns även många invasiva arter som i dagsläget inte är förbjudna men som ändå kan leda till stora problem för människor och natur om de sprids, till exempel blomsterlupin, parkslide och vresros.

Vid felaktig hantering av invasiva arter finns risken att ytterligare spridning av dessa sker genom till exempel frön och växtdelar som sedan kan etablera sig på nya platser. Genom att ha koll på hur de EU-listade arterna men även övriga invasiva arter ser ut kan du minska risken att råka sprida dessa i naturen.

Detta kan du göra

För att hjälpa till med att minska spridningen av invasiva arter finns det några saker du kan göra:

  • Släng inte växtavfall/trädgårdsavfall i naturen
  • Släng inte invasiva arter i hemkomposten
  • Transportera inte invasiva arter i öppet släp
  • Små mängder växtavfall från invasiva arter kan du lägga i en plastpåse som du försluter och slänger som restavfall i den gröna tunnan
  • Vid stora mängder växtavfall från invasiva arter, packa det i genomskinliga plastsäckar som du försluter väl. Prata med personalen på återvinningscentralen var du kan lämna säckarna för förbränning. Tänk även på att lägga växtavfallet i väl förslutna säckar vid transport
  • Håll koll på vilka växter du köper och ger bort, fråga i en trädgårdshandel vid osäkerhet
  • Ta inte med dig vilda växter eller frön från utlandsresan

Rapportera in invasiva arter

Om du skulle upptäcka invasiva växtarter i naturen går det att rapportera detta på invasivaarter.nu

Mer information om invasiva arter finns på Naturvårdsverkets hemsida. Det finns även mycket bra info på Länsstyrelsen i Västerbottens hemsida. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer