Täktverksamhet

Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av bland annat berg, naturgrus, morän och matjord. Materialet används sedan i samband med t.ex; anläggning av väg, järnväg och byggnader men även för tillverkning av asfalt och betong.

Tillstånd

Länsstyrelsen prövar ansökningar om tillstånd för täktverksamhet sen utförs tillsynen av samhälssbyggnadssektorns miljökontor.

Tillsynen innebär att man på olika sätt kontrollerar att tillstånd, villkor, lagar och föreskrifter efterlevs.