Animaliska biprodukter

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt.

De delar av djuret som inte ska användas till matlagning, djurfoder eller gödselmedel räknas som slaktavfall. De delar av djuret som blir över efter styckning och tillagning i köket är hushållssopor.

Avfall som uppstår vid slakt ska skickas iväg med Svensk Lantbrukstjänst som är godkänd transportör och som transporterar till en godkänd anläggning för destruktion.

Vilda djur

Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion såvida de inte misstänks för att bära en smittsam sjukdom. I sådana fall ska Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) kontaktas. Slaktavfall från vilda djur får ligga på fallplatsen i skogen, gärna långt in i skogen för att inte locka in rovdjur till bebyggelsen. Slaktavfallet får inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer.

Nedgrävning av djur

De djur som får grävas ned är:

  • Sällskapsdjur
  • Hästdjur som är självdöda eller avlivade efter att nedgrävningsplatsen godkänds av kommunen.

Från och med 1 februari 2015 krävs inget tillstånd från länsstyrelsen att gräva ned en häst, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer.

Viktigt att tänka på är att djuret läggs på ett sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp avfallet. Kontakta samhällsbyggnadskontoret/Miljö om du vill gräva ner en häst. Se mer information i länk nedan.

Miljöbrott att dumpa

Det är förbjudet att dumpa slaktavfall och döda djur i skogen. Om du har klagomål angående otillåten hantering av slaktavfall/animaliska biprodukter kan du vända till samhällsbyggnadskontoret/Miljö.

Mer information angående hantering av animaliska biprodukter finns att hitta på Jordbruksverkets hemsida.